Managing GERD day by day

May 23, 2022


Manage Thumbnail
MANAGE_In Article

It is neither comfortable nor easy to live life with GERD or gastroesophageal reflux disease. Bilang isang chronic disease, maaasahan mong madalas itong mangyayari lalo na if you don’t manage it well. The acid reflex and heart burn associated with this disease can be painful, distracting at maaaring makaistorbo na sa pang-araw araw na routine at activities mo. Ito ang ilang paraan upang maayos na mamanage ang GERD:

  1. Maaaring gumamit ng antacids para sa mabilisang relief at mabawasan ang acid mula sa stomach. Maaari ring gumamit ng mga gamot na pumipigil sa acid production (H-2-receptor blockers o proton-pump inhibitors) para mabigyan din ng pagkakataon ang esophagus na dinadaanan ng acid na makapag-heal. Huwag lang tiisin ang sakit dahil hindi magkakaroon ng pagkakataong gumaling ang esophagus kung parati itong exposed sa acid.
  2. Visit the doctor to diagnose and offer longer term treatments: Mahalaga ring kung paulit-ulit na ang nararamdamang sakit na kumonsulta sa doktor upang makapagbigay siya ng tamang advice para sa mas pang matagalang solusyon. Maaaring maging bahagi ng long term treatments nito ay paggamit ng mas malakas na gamot para pababain ang acid production at palakasin ang role ng lower esophageal sphincter o ang bahagi ng katawan na maaaring makapigil sa acid reflux. Sa mas malalang mga sitwasyon, maaaring imungkahi ng doktor ang surgery.
  3. Follow suggested lifestyle changes: Ilan sa mga risk factors sa GERD ay may kinalaman sa lifestyle at pang-araw-araw na activities. Mahalagang sundan ang mga ito upang mabawasan ang epekto ng GERD. Ilan sa mga ito ay may kinalaman sa dami ng pagkain, timbang at paninigarilyo na dapat iwasan.

Managing GERD is a challenge because ultimately, it is about managing your lifestyle. But with the right partnership with doctors and your own discipline, maaaring pigilan ang pag-lala nito at sa huli ay magkaroon muli ng comfortable na buhay na wala ang masasakit na symptoms ng GERD.

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/basics/treatment/con-20025201
http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/heartburn_gerd_treatment_care