Managing Neuropathic Pain

August 02, 2021


Manageneuropathic Thumbnail

Nakararamdam ka ba ng pain, weakness o pagkamanhid sa katawan na parang hindi mawala-wala? Has this gotten in the way of you doing your daily activities? Baka neuropathy na ang nararanasan mo. Isa itong klase ng pain na maaaring pangmatagalan o chronic at complex dahil maraming iba’t ibang causes. Madalas, ito ay dahil sa pagkasira ng nerve fibers na siyang nagpapadala ng incorrect na signals na maaaring maranasan ng katawan bilang pain. Ilan sa mga common causes ng neuropathic pain ay: (1) pagkalulong sa alcohol; (2) diabetes; (3) auto-immune diseases katulad ng AIDS; (4) cancer treatment tulad ng chemotherapy; (5) tumors or cancer growth; (6) at iba pang mga problema sa back, hip, leg, spine o sa mukha na may kinalaman sa nerves.  Paano nga ba ito maayos na mamamanage at maiibsan ang pain? Ito ang ilang paraan:

NEUROPATHIC_In Article

  1. Pag-inom ng pain management drugs: Ilan sa mga gamot na ito ay non-steroidal anti-inflammatory drugs, anti-depressants, anti-convulsants o mas malakas pa na painkillers tulad ng mga drugs na may lamang morphine. Mahalaga na bago simulan ang treatment na ito, kumunsulta sa doktor upang maintindihan ang pinang-galingan ng neuropathy at mabigyan ka niya ng nararapat na gamot.
  2. Paggamit ng alternative treatments: Aside from drugs, other alternative treatments katulad ng physical therapy, counseling, massage and relaxation and acupuncture could help relieve the pain effectively.
  3. Paggamot sa cause ng pain: Kung ang neuropathy ay nanggagaling sa ibang sakit tulad ng diabetes o cancer, maaaring makatulong nang mas pangmatagalan ang treatment na lulunansan ang mga causes na ito.
  4. Paggamit ng electrical stimulation: Sa mga situations na mas mahirap ang paglutas sa sanhi cause at mataas ang level of pain, one solution is to introduce a device to correct the nerve signals being sent out by the damaged nerves. This treatment may be invasive at maaaring maging last resort sa mga situation na hindi malunasan ang pain sa ibang treatment.

It’s hard to deal with neuropathic pain kung hindi madiagnose agad ang pinanggagalingan nito. Especially sa mga Filipino, hindi dapat tiisin ang nararamdaman na pain lalo na kung matagal na ito because there could be a cause of the neuropathic pain that, if untreated, could only grow worse over time. In all the ways, it is important to see the doctor and share exactly the level of pain you are feeling, when you feel it and explain your medical history or any recent treatments or medical procedures you went through. Sa tamang diagnosis at payo ng doktor, makakahanap ka ng tamang treatment option para mamanage ito and to get back quality of life.


http://www.webmd.com/pain-management/guide/neuropathic-pain

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-neuropathy/diagnosis-treatment/treatment/txc-20205118