Long-Term Effects ng Vitamin D Deficiency

Ang Vitamin D ay mahalaga para sa pagpapanatiling malusog ang mga buto at ngipin. Gumaganap din ito ng maraming iba pang mahahalagang tungkulin sa katawan, kabilang ang pag-regulate ng immune system at para maiwasan ang iba’t ibang chronic diseases. 

 

Ang Vitamin D ay kabilang sa mga bitamina na maaaring ma-produce sa katawan ng tao. Matatagpuan ito sa balat at nagiging Vitamin D3 (Cholecalciferol) sa tulong ng sinag ng araw. Ito ang dahilan kaya ito tinawag na “The Sunshine Vitamin”. Malaking tulong ang Vitamin D3 (Cholecalciferol)  para hindi bumaba ang calcium level natin.

 

Kailan Ba Nagkakaroon ng Vitamin D Deficiency?

Nagkakaroon ng kakulangan sa Vitamin D kapag tayo ay hindi nakakakuha ng sapat na exposure sa araw o nutrisyon mula sa mga pagkain na may Vitamin D. Nagkakaroon din ng Vitamin D deficiency sa kapag ang iniinom na gamot ay gamot na nakakapigil sa pag-absorb ng katawan sa Vitamin D. Halimbawa nito ay mga pampadumi, steroids, gamot sa kolesterol at gamot sa baga. (Vitamin D Deficiency: Causes, Symptoms & Treatment, 2022)

 

Sino-Sino nga ba ang Mas Prone sa Vitamin D Deficiency?

Mas madaling magkaroon ng Vitamin D deficiency ang mga taong may mas maitim na kutis, mga taong hindi naarawan, matatanda, mga vegan na hindi kumakain masyado ng karne at mga taong may problema sa sikmura (irritable bowel syndrome and gastritis).

 

Ano ang Mangyayari Kapag Mayroong Vitamin D Deficiency?

Ang hindi alam ng iba, ang pagkakaroon ng mababang Vitamin D level sa katawan ng matagal ay maaring maglagay sa inyo sa panganib. Huwag hayaan bumaba ng tuluyan ang iyong Vitamin D levels para maiwasan ang mga sumusunod:

 

 1. Bone Loss
  Isa sa mga vitamins na kailangan ng iyong katawan para magkaroon ng balanseng calcium level ang iyong buto at dugo ay Vitamin D. Ito ay dahil sinusuportahan ng Vitamin D ang pag-absorb at paggamit ng iyong katawan ng calcium at phosphorus. Kabilang sa mga sakit sa buto na nakukuha sa kakulangan ng Vitamin D levels ay ang Osteoporosis (marupok na buto) at Osteomalacia (malambot na buto). (Vitamin D Deficiency: Causes, Symptoms & Treatment, 2022)
   
 2. Alopecia or Hair Loss
  Ayon sa ibang pag-aaral, ang mababang level ng Vitamin D ay maaaring maging dahilan ng Telogen effluvium (sobrang paglalagas ng buhok) at Alopecia areata (pagbubuo-buo ng buhok na nauuwi sa pagkakalbo). (Kashyap, 2020)
  Kapag walang sapat na vitamin D ang katawan, numinipis ang hibla ng buhok. Bukod dito, hindi rin naproprocess ng maigi ng katawan ang keratin kapag masyado nang mababa ang Vitamin D level. Ang keratin ay ang protina na tumutulong sa pagbuo ng mga tisyu ng buhok, kuko, at epidermis ng balat.1 2
   
 3. Depression
  Kapag madalas na hindi lumalabas ng bahay, malimit ay nagiging malungkutin ang isang tao. May kinalaman dito ang hindi pagpapa-araw. Ito’s dahil ang Vitamin D deficiency ay isa sa mga dahilan ng Seasonal Affective Disorder o SAD. (Barrie & Laube, 2020)3

  Kapag tumagal at lumala na ang nararamdamang lungkot, maaari itong tumuloy sa depresyon. Tandaan na kapag nakakaramdam na ng sintomas ng depresyon,  mabuting kumonsulta agad sa isang espesyalista.  
   
 4. Breast Cancer Metastasis
  Ayon sa eksperimento na ginawa ni Stanley Lipkowitz, mas madaling mag-metastasize ang breast cancer ng mga taong kulang sa Vitamin D. Ang metastasis ay ang pagkalat ng kanser sa buto ng pasyente. Ito ay senyales din na malubha na ang kanser ng tao. Sa simpleng salita, mas mabilis lumala o mapunta sa late-stage ang breast cancer ng mga taong may Vitamin D Deficiency. (Low Vitamin D Linked to Breast Cancer Metastasis, 2016)
   
 5. Progressive Prostate Cancer 
  4Hindi nakakagamot ng kanser ang Vitamin D subalit  nakakatulong ito na pigilan ang paglala ng prostate cancer sa mga lalaki. Ayon sa pag-aaral, ang mga lalaking mababa ang Vitamin D levels ay mas prone sa mas malala at nakakamatay5 na klase ng prostate kanser. Mas mataas din ang posibilidad ng prostate cancer sa mga lugar na hindi masyadong naaarawan. (Oyer, 2021)
   
 6. Parkinson’s Disease 
  Ang prolonged defiency sa Vitamin D ay maaaring magdulot ng “chronic loss of dopaminergic neurons” (nerves na kumokontrol sa galaw, stress at adiksyon) sa Central Nervous System. Isa sa komplikasyon nito ay ang pagkakaroon ng Parkinson’s Disease. Ilan sa 
  mga senyales ng onset ng Parkinson’s ay depresyon, problema sa pag-ihi, constipation, hirap sa paglunok, at problema sa balat. (Vitamin D Deficiency and Parkinson's, 2017)
   
 7. Gout 
  Ang gout ay isang klase ng arthritis na napakasakit. Madalas na senyales ng gout ang pag-kirot, pamumula at pamamaga ng mga kasukasuan o joints (lalo na sa hinlalaki). Ang gout ay nabubuo dahil sa mataas na uric acid sa katawan o hyperuricemia. 
  Ang mga taong kulang sa Vitamin D ay mas prone sa hyperuricemia. Kapag may Vitamin D deficiency, hindi nababawasan o na-kokontrol ng maayos ng kidney ang amount ng uric acid sa katawan. (Morrison & Kubala, n.d.)

 

Ano ang Pwedeng Gawin Kapag Mayroon Kang Vitamin D Deficiency?

Maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ang Vitamin D Deficiency subalit hindi kailangang mabahala dahil may paraan naman para 

maiwasan ito. Habang maaga, iwasan agad ng Vitamin D deficiency. Siguruhing sapat ang Vitamin D sa katawan sa pamamagitan ng regular intake ng Pharex® D-Vit 800!  
 

Ang Pharex® D-Vit 800 ay isang mabisang fat-soluble nutrient na makatutulong palakasin ang immune system ng iyong katawan laban sa mga sakit. Maaari din itong makatulong sa pagpapabuti ng calcium absorption at pag-regulate ng paglaki ng buto.
 

Sa Pharex® D-Vit 800, maaari kang magkaroon ng mas magandang kalusugan, dahil ang suplementong ito ay may 800 IU ng pinakamahalagang Vitamin D3 o Cholecalciferol! Siguruhing sapat ang iyong Vitamin D levels sa tulong ng Pharex D-Vit 800.
 

Uminom ng Pharex® D-Vit 800 araw-araw pagkatapos kumain. Ang suplementong ito ay maaaring inumin nang may pagkain o walang pagkain.

 

 If symptoms persist consult a doctor.

1Barrie, L., & Laube, J. (2020, June 15). 10 Illnesses Linked to Vitamin D Deficiency. Everyday Health. Retrieved September 29, 2022, from https://www.everydayhealth.com/news/illnesses-linked-vitamin-d-deficiency/
2Kashyap, N. (2020, November 18). Vitamin D Deficiency and Hair Loss: Everything You Need to Know. WebMD. Retrieved September 29, 2022, from https://www.webmd.com/connect-to-care/hair-loss/vitamin-d-deficiency-and-hair-loss
3Low vitamin D linked to breast cancer metastasis. (2016, April 14). National Cancer Institute. Retrieved September 29, 2022, from https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2016/vitamin-d-metastasis

4Morrison, W., & Kubala, J. (n.d.). What Causes Gout: Uric Acid, Foods, Triggers, and More. Healthline. Retrieved September 29, 2022, from https://www.healthline.com/health/gout-causes
5Oyer, R. A. (2021, May 17). Can Vitamin D Help Prevent Prostate Cancer? - Penn Medicine Lancaster General Health. Lancaster General Health. Retrieved September 29, 2022, from https://lancastergeneralhealth.org/health-hub-home/2021/may/can-vitamin-d-help-prevent-prostate-cancer

Share this article