Paano Makakatulong ang Vitamin E Para sa Mga Cells?

Araw-araw, lalo na kung bumabyahe papunta sa trabaho o nakikipag-usap sa mga tao, pwede kang ma-expose sa iba’t ibang mga environmental stressors na nakakaapekto sa kalusugan. Dahil dito, posibleng mapahamak ang iyong balat at higit sa lahat, ang mga cells na nasa loob ng katawan. 

Ayon sa pag-aaral, ang mga cells ay rumeresponde sa mga environmental stressors sa iba’t ibang paraan, lalo na kung alam nilang nakakapinsala ang mga ito. Minsan, may mga cells na naililigtas at nabubuhay, pero may mga cells rin na dumaranas ng deterioration o pagkasira. 

Kapag napatagal o napadami ang cell deterioration at damage sa katawan, pwede itong makaapekto ng husto sa kalusugan. Halimbawa, pwede itong magresulta sa pagkamatay ng mga cells, signs of aging sa balat, at pagtaas ng risk para sa mga long-term at malalang sakit.

Kaya importanteng mapigilan ang cell deterioration bago pa ito maging sanhi ng malaking pinsala sa katawan. Alamin kung bakit ito nangyayari at paano ito maaagapan sa tulong ng antioxidants katulad ng vitamin E.

 

Paano Nakakaapekto ang Kapaligiran sa Mga Cells, Lalo na sa Balat?

Ang exposure sa araw, polusyon sa hangin, at usok mula sa sigarilyo ay mga factors na pwedeng magdulot ng stress sa mga cells at matinding pinsala sa DNA.1 Minsan, pwede ring isama sa hanay ng mga ito ang nutrisyon, lifestyle habits, at mga cosmetic na produkto2 na iyong ginagamit.  

Kapag dumaranas ng stress ang mga cells, tinitigil nila ang kanilang mga “normal” o karaniwang gawain, at nagiging “activated” ang mga genes na ang unang function o tungkulin ay rumesponde sa krisis sa katawan.3

Ang madalas na exposure sa mga factors na nabanggit ay pwedeng maging sanhi ng pagbuo ng reactive oxygen species (ROS) sa katawan. Ayon sa pag-aaral, ang mga ROS, kasama ng iba pang mga free radicals, ay maaaring magdulot ng oxidative stress sa katawan kung saan hindi sapat ang bilang ng mga antioxidants para labanan ang mga ROS. 

Kapag hindi balanse ang katawan at masyadong maraming ROS at free radicals, posibleng lumala at tumagal ang oxidative stress sa loob nito.

Dito pwedeng magsimula ang mga problema tulad ng aging o pagkulubot ng balat, kung saan dumadami ang wrinkles at age spots at nagiging tuyo at prone ito sa bruising. Ang oxidative stress ay sanhi rin ng inflammation sa loob ng katawan at ng mitochondrial dysfunction, kung saan hindi gumagana ng mabuti ang mitochondria na dapat ay nagbibigay ng enerhiya sa katawan.

Ang inflammation na dulot ng oxidative stress ay posibleng makapinsala sa skin barrier, magpalala ng skin inflammation, magpahina sa abilidad ng balat na gamutin ang sariling sugat, at magpataas sa risk para sa mga sakit tulad ng eczema, atopic dermatitis, at skin cancer.4

 

Benefits ng Vitamin E Para sa Mga Cells

Para mapigilan ng husto ang cell deterioration at mga epekto nito, kailangan ng antioxidants. Ang isa sa mga pinakamahalagang antioxidants na lumalaban sa mga environmental factors na maaaring magdulot ng cell damage ay ang vitamin E.

Ang bitaminang ito ay pumipigil sa ng mga ROS at iba pang free radicals sa katawan, at nagpo-protekta sa mga cells laban sa mga epekto ng mga free radicals. 

Bukod dito, tumutulong din ang vitamin E sa pagpapatibay ng mga cells laban sa mga stressors na maaaring maka-apekto sa kanila, sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan, at sa pagpigil sa blood clot sa puso. 

Ang vitamin E ay tumutulong rin sa pagpapababa ng risk para sa mga sakit tulad ng cataracts, Alzheimer’s disease, cancer, at iba pang mga cardiovascular problems. Makukuha ang vitamin E sa mga pagkain tulad ng almonds, peanut butter, spinach, asparagus, avocado, sunflower seeds, red bell pepper, at higit sa lahat, sa mga trusted at maaasahang supplements.

 

Subukan ang Pharex® E Para Labanan ang Cell Deterioration

Para sa mas pinalakas na cell health, kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa magandang panlaban sa sakit: ang dl-Alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E) Pharex® E

Kapag sinabay ito kasama ang proper diet at exercise, ang dl-Alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E) Pharex® E, ay makapagbibigay ng iba’t ibang health benefits. Ito’y mayroong 400 IU ng dl-Alpha Tocopheryl Acetate as vitamin E na tumutulong:

  • Bawasan ang pinsalang dulot ng mga free radicals
  • Palakasin ang resistensya laban sa sakit
  • Protektahan ang mga cells ng katawan laban sa mga free radicals
  • Labanan ang aging, inflammation, at sun damage na nakakaapekto sa balat
  • Alagaan ang kalusugan ng utak at pagbutihin ang mental performance 

Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng isang (1) capsule of dl-Alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E) Pharex® E isang beses kada araw, or as prescribed by your doctor.
Mabibili ang dl-Alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E) Pharex® E sa mga branches ng Mercury Drug, SouthStar Drug, Watson’s, at iba pang botika. Maaari mo rin silang i-checkout sa Lazada at Shopee.

If symptoms persist, consult your doctor.

1International Journal of Cell Biology, vol. 2010, Article ID 214074, 23 pages, 2010
2Frontiers in Pharmacology, July 9, 2019
3Duke, May 27, 2022
4Frontiers in Pharmacology, July 9, 2019

Share this article