6 Lifestyles Choices to Battle Ulcers

August 02, 2021


6 Lifestyles Choices To Battle Ulcers

While ulcer is a type of sickness that has clear treatment options, mahalagang tandaan na may papel ang lifestyle choices sa kung papaano magdevelop ang sakit na ito. Common knowledge ngayon na ang dahilan ng pagkakaroon ng ulcer ay stress at hindi pagkain sa tamang oras. But in reality, these are only some of the lifestyle conditions that make the ulcer and its symptoms worse and not cause it per se. Narito ang ilang lifestyle choices na maaaring gawin para makatulong sa pagpapagaling ng ulcer:


  1. Avoid smoking – Ang paninigarilyo ay kinikilalang isa sa mga maaaring magpalala ng risk ng pagkakaroon ng ulcer lalo na kapag ito ay dahil sa uri ng bacteria na H. pylori.
  2. Avoid drinking alcohol – Maaaring magdulot ng irritation at pagkasira ng mucous lining ng stomach ang pag-inom ng alcohol at magpadami sa level ng stomach acid na nagagawa.
  3. Avoid unmanaged stress – Bagama’t hindi maiiwasan ang stress, mahalagang matutuhan ang paraan para mamanage ito agad. Isa sa mga reaksyon ng katawan sa stress ang pagdami ng stomach acid that the body produces which could lead to damage of the stomach lining.
  4. Avoid spicy foods – Katulad ng mga nabanggit, spicy foods can lead the stomach to produce more stomach acid and cause damage to it.
  5. Avoid overdosing on iron supplements – Maaaring magdulot ang interaction ng iron ng karagdagang irritation ng stomach.
  6. Avoid NSAIDs – Marami sa mga over-the-counter pain relievers ay maituturing na non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).


Mahalagang basahing mabuti ang medication o humingi ng payo sa doktor bago ito gamitin dahil maaari nitong mapalala ang ulcer.
Mahalagang sundin ang mga lifestyle choices na ito kasama ng pagsunod sa treatment plan na bigay ng iyong doktor to ensure that the ulcers heal as soon as possible. Kung wala namang ulcer ngunit exposed sa mga ito, it is advisable to also still follow these tips to reduce the risk of you having to deal with ulcer in the first place. Sa tamang lifestyle choices, maaagapan o mapapagaling ang mga ulcer at maiibsan ang sakit na dulot nito.


References:

http://www.webmd.com/digestive-disorders/features/tip-sheet-ulcers-pain-relievers
http://www.webmd.com/digestive-disorders/understanding-ulcers-treatment?page=2#2
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peptic-ulcer/symptoms-causes/dxc-20231407