How to Manage Ulcers

August 02, 2021


How To Manage Thumbnail
HOW TO MANAGE_Article

Hindi madali ang magkaroon ng ulcers pero may iba’t ibang paraan para sa management nito so that you don’t have to deal with the worst of its symptoms for a long time. Marami sa mga nagkakaroon ng ulcer ay nakakaramdam ng pagkabusog, bloating o belching, heartburn, nausea at burning stomach pain. Ilan sa mga paraan to manage ulcers ang mga sumusunod:

  1. Consult a doctor – Madalas tinitiis ng mga nagkakaroon ng ulcer ang pain at discomfort na dulot ng sakit na ito. It’s important to consult a doctor so that he can provide the right treatment options. Kabilang sa maaari niyang gawin sa diagnosis ay ang endoscopy kung saan magpapasok ng tubo ang doktor sa inyong throat upang makita ng malinaw kung nasaan ang ulcer at makapagbigay ng appropriate treatment lalo na dahil ang iba’t ibang klase ng ulcer ay may similar symptoms.
  2. Be extra careful with medication – When you have an ulcer, it’s important to be extra careful with the type of over-the-counter medication you use because it could worsen the ulcers or even have life-threatening consequences (katulad ng internal bleeding). Hindi pinapayong gumamit ng Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) tulad ng aspirin o ibuprofen dahil pinalalala nito ang ulcers. Basahin ang label ng lahat ng iniinom na gamot lalo na dahil maaaring nahahalo pala ang NSAIDs sa iba pang over-the-counter medicine (for example, may ilang colds medicine na may kahalong pain reliever). Para safe ang paggamit ng kahit anong gamot at supplement, ipaliwanag ang mga ito sa doktor upang mabigyan ng payo sa paggamit ng mga ito.
  3. Follow the treatment plan closely – Isa sa mga madalas na dahilan ng hindi paggaling sa ulcer ang non-compliance sa ibinigay na treatment plan ng doktor. Some of the things that treatment could include are antibioitics that kill the bacteria that cause ulcers, proton pump inhibitors, acid blockers and antacids that reduce and neutralize the stomach acid in order to promote healing, and other medicines that may protect your stomach and intestinal tract. Kapag hindi sinunod ang tamang pag-inom sa treatment medication na ito, maaaring hindi lubusang gumaling ang ulcer at lalo pang lumalala.

It’s important when you have ulcers to be on top of the symptoms as soon as possible so that the healing can also begin as soon as possible. By following these tips on managing ulcer, mas mapapadali ang paghandle sa mga symptoms nito at paggaling.

References:
http://www.mayoclinic.org/dise...
http://www.webmd.com/digestive...